V Slovenijo prihajajo najbolj nadarjene matematičarke z vsega sveta

Slovenija bo aprila prihodnje leto gostila 12. Evropsko dekliško matematično olimpijado (EGMO European Girls Mathematical Olympiad). Udeležilo se je bo več kot 200 tekmovalk iz 50 držav. Poleg reševanja problemskih nalog je cilj tekmovanja ponesti v svet sporočilo o pomenu vključevanja deklet v STEM področja (naravoslovje, tehnologija, inženiring in matematika) in tako zagotoviti kakovosten kader v najzahtevnejših panogah, ki poganjajo razvoj sveta.

7-dnevna olimpijada bo v organizaciji Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (v nadaljevanju DMFA) potekala od 13. do 19. aprila 2023 v Portorožu. Pri organizaciji bo sodelovalo 150 ljudi, med njimi 40 vrhunskih matematikov, ki bodo sestavljali naloge, in približno 80 vodičev oziroma animatorjev. Iz vsake države se bo tekmovanja udeležila ekipa 4 posebej nadarjenih srednješolk, ki bodo 2 tekmovalna dneva po 4 ure in pol reševale 3 naloge.

 »Cilj tekmovanja je dati več dekletom priložnost za pridobivanje tekmovalnih izkušenj na mednarodnem prizorišču in na ta način odkriti, spodbuditi in izzvati matematično nadarjene mlade ženske,« je povedala predsednica Organizacijskega odbora Lucijana Kračun Berc. Predsednik Mednarodne matematične olimpijade prof. dr. Gregor Dolinar pa je dodal: »Slovenska ekipa redno sodeluje na tekmovanju in dosega lepe rezultate. Po besedah nekaterih tekmovalk je prav EGMO razlog, da so se dokončno odločile za študij na področjih STEM.«

Tekmovanje pomembna življenjska izkušnja udeleženk

Minister za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Igor Papič: »Zaradi stereotipa, da so naravoslovne in tehniške šole bolj primerne za fante kot dekleta, družba in gospodarstvo je izgubila in še izgublja velik del talentov. Vzpodbujanje deklet k tehniškim in naravoslovnim študijem se najprej začne doma in nadaljuje v šoli.«

»Evropske dekliške matematične olimpijade sem se udeležila leta 2016 v Romuniji. Sodelovanje mi je prineslo ogromno novih poznanstev in dobrih prijateljstev z dekleti z vsega sveta, omogočilo pa mi je tudi, da kljub drugačni izbiri poklicne poti še vedno ostajam v stiku z matematiko,« je povedala tekmovalka Doris.

»Tekmovanja sem se udeležila trikrat in to je bil vedno vrhunec celotnega leta. Srečanja z drugimi matematičarkami, ki delijo strast do matematike, je skoraj tako pomembno kot samo tekmovanje. Skoraj zagotovo je to pomembno vplivalo tudi na mojo odločitev študirati naravoslovno-inženirske predmete na fakulteti,« je dodala naša najbolj izkušena tekmovalka Ana Meta.

Aprilsko olimpijado bodo pomagali izvesti številni prostovoljci. Slovenke bodo poskušale še izboljšati lanskoletni bron z Madžarske.

Dogodek podpirajo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru in Univerza na Primorskem.

Tonska izjava: prof. dr. Igor Papič, minister za izobraževanje, znanost in šport

Več informacij: Lucijana Kračun Berc, vodja organizacijskega odbora

Fotografije: Gašper Gajšek, MAGični spomini

Priloga:

Kronologija zadnjih 5 mednarodnih matematičnih olimpijad za Slovenijo:

IMO 2018 (Cluj-Napoca, Romunija): 1 srebrna in 1 bronasta medalja, 4 pohvale,

IMO 2019 (Bath, Velika Britanija): 2 srebrni in 1 bronasta medalja, 3 pohvale,

IMO 2020 (St. Petersburg, Rusija): 1 zlata, 1 srebrna, 1 bronasta medalj in 3 pohvale,

IMO 2021 (St. Petersburg, Rusija): 2 bronasti medalji in 1 pohvala,

IMO 2022 (Oslo, Norveška): 1 bronasta medalja, 3 pohvale.

Leta 2006 je mednarodno matematično olimpijado gostila Ljubljana.

Podrobnejši rezultati so vidni na spletni strani http://www.dmfa.si/Tekmovanja/MaSSA/ArhivDosezkov.aspx.